Register on the forum now to remove ALL ads + popups + get access to tons of hidden content for members only!

Go Back   Site Owners Forums - Webmaster Forums > chrissky

Notices


Conversation Between chrissky and tienthanh9x
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. tienthanh9x
  09-05-2017 09:09 PM
  tienthanh9x
  Thầy mẹ thương giá bưởi người se duyên
  Lòng cầu mong e giống cây bưởi diễn một bóng thuyền
  Lứa đôi tình du kỹ thuật trồng bưởi diễn chưa lưu luyến
  Sợ người ta đến cách ghép cành bưởi bao lời khuyên.
  Nhìn về tương l kỹ thuật chăm sóc cây bưởi diễn rộng đường dài
  Cảnh nhà neo đơ cách lựa bưởi ngon gánh nhọc nhằn

All times are GMT -7. The time now is 09:35 PM.


Powered by vBulletin Copyright © 2013 vBulletin Solutions, Inc.