Site Owners Forums - Webmaster Forums

Site Owners Forums - Webmaster Forums (http://siteownersforums.com/index.php)
-   Bing (http://siteownersforums.com/forumdisplay.php?f=47)
-   -   cung cấp bã nành Agrentina 0909922617 (http://siteownersforums.com/showthread.php?t=187974)

hangtran021216 12-30-2016 11:53 PM

cung cấp bã nành Agrentina 0909922617
 
Chúng tôi chuyên nhập các mặt hàng nguyên liệu thức ăn gia súc

Bã nành Agrentina chỉ tiêu như sau:

Protein: 46.19pct

Moisture: 10.64pct

Fibre: 3.5pct

Sand/Silica: 0.19 pct

Aflatoxin: <4.0 ppb

Free from mouldy and live insects.

Qúy doanh nghiệp hay cá nhân nào có nhu cầu xin liên hệ 0937392133 gặp Hằng hay emailhangtran078@gmail.com

Skype:hangtran078


All times are GMT -7. The time now is 09:52 AM.


Powered by vBulletin Copyright © 2013 vBulletin Solutions, Inc.