Site Owners Forums - Webmaster Forums

Site Owners Forums - Webmaster Forums (http://siteownersforums.com/index.php)
-   Javascript (http://siteownersforums.com/forumdisplay.php?f=24)
-   -   cung cấp khoai môn giống- 0937392133 (http://siteownersforums.com/showthread.php?t=188049)

hangtran021216 01-02-2017 06:39 PM

cung cấp khoai môn giống- 0937392133
 
Chúng tôi chuyên cung cấp khoai môn giống

1. Tiêu chuẩn giống gồm như sau: củ to là 80 đến 90 củ và củ nhỏ là 120 đến 130 củ, kích thước củ to là 1 lóng chân và củ nhỏ là 1 lóng tay, năng suất đạt 1-1.5kg/ bụi, thích hợp mang ra trồng đồng ruộng và tư vấn kĩ thuật trồng nếu gặp khó khăn.

2. Tiêu chuẩn khoai môn thành phẩm: củ 50cm trở lên, củ đạt từ 500gram, đủ tiêu chuẩn xuất khẩu, đóng bao 50kg

Ai có nhu cầu xin liên hệ số đt 0937392133 gặp hằng.


All times are GMT -7. The time now is 01:43 AM.


Powered by vBulletin Copyright © 2013 vBulletin Solutions, Inc.