Site Owners Forums - Webmaster Forums

Site Owners Forums - Webmaster Forums (http://siteownersforums.com/index.php)
-   Sell Domains (http://siteownersforums.com/forumdisplay.php?f=36)
-   -   giống chuối già nam mỹ và chuối sứ- 0937392133 (http://siteownersforums.com/showthread.php?t=181745)

hangtran021216 12-18-2016 09:03 PM

giống chuối già nam mỹ và chuối sứ- 0937392133
 
Hiện nay chúng tôi chuyên cung cấp giống chuối xiêm trắng và giống chuối già Nam Mỹ số lượng lớn, cây cao từ 18-20cm ( từ mặt bầu lền tới lá), cây có 5-7 lá, đã sẵn sàng cho việc trồng ra đồng ruộng. Xin liên hệ sớm cho chúng tôi tư vấn kịp mùa vụ trồng và báo giá vận chuyển.

Qúy cá nhân hay HTX có nhu cầu liên hệ 0937392133 gặp hằng

Giá: thỏa thuận

johnydavid 03-02-2017 08:32 AM

Hi, i am David. Where do you live?


All times are GMT -7. The time now is 07:04 AM.


Powered by vBulletin Copyright © 2013 vBulletin Solutions, Inc.