Site Owners Forums - Webmaster Forums

Site Owners Forums - Webmaster Forums (http://siteownersforums.com/index.php)
-   Sell Domains (http://siteownersforums.com/forumdisplay.php?f=36)
-   -   điểm bán gừng trâu giống gừng sẻ giống-0937392133 (http://siteownersforums.com/showthread.php?t=187134)

hangtran021216 12-28-2016 08:09 PM

điểm bán gừng trâu giống gừng sẻ giống-0937392133
 
Gừng trâu từ 8 đến 9 tháng tuổi
Gừng có mầm
Số lượng lớn
Gừng có vị thơm ,cay ,ít xơ
Giá hợp lý.
Hướng dẫn kỷ thuật trồng
Qúy khách có nhu cầu vui lòng liên hệ: 0937392133 (Hằng) hoặc email hangtran078@gmail.com


All times are GMT -7. The time now is 12:10 PM.


Powered by vBulletin Copyright © 2013 vBulletin Solutions, Inc.