Site Owners Forums - Webmaster Forums

Site Owners Forums - Webmaster Forums (http://siteownersforums.com/index.php)
-   Trade Traffic (http://siteownersforums.com/forumdisplay.php?f=50)
-   -   bán đầu cá cơm khô 0937392133 (http://siteownersforums.com/showthread.php?t=185471)

hangtran021216 12-26-2016 07:43 PM

bán đầu cá cơm khô 0937392133
 
Chúng tôi chuyên cung cấp các mặt hàng đầu cá cơm khô với chỉ tiêu như sau:

Đầu Cá Cơm Khô
Đạm ..........35 % min
Ẩm.............15% max
Muối...........12% max
Các sạn......3% max


Qúy cá nhân hoặc công ty có nhu cầu xin liên hệ: 0937392133 gặp Hằng hoặc email hangtran078@gmail.com

Skype: hangtran087


All times are GMT -7. The time now is 09:21 PM.


Powered by vBulletin Copyright © 2013 vBulletin Solutions, Inc.