Site Owners Forums - Webmaster Forums

Site Owners Forums - Webmaster Forums (http://siteownersforums.com/index.php)
-   The Market (http://siteownersforums.com/forumdisplay.php?f=38)
-   -   cung cấp bột cá làm phân hữu cơ 0937392133 (http://siteownersforums.com/showthread.php?t=185483)

hangtran021216 12-26-2016 08:04 PM

cung cấp bột cá làm phân hữu cơ 0937392133
 
Chúng tôi chuyên cung cấp bột cá với chỉ tiêu sau:

a. Bột cá 15

- Đạm: 15% min

- Độ mặn : 11.5%

- Cát sạn : 3.6%

- Xuất xứ Việt Nam

b. Bột cá 35

- Đạm : 35%

- Béo : 10%

- Tro: 20-25%

- Xuất xứ Việt Nam

c. Bột cá 45

- Đạm: 45%

- Độ mặn : 8.8%

- Cát sạn : 1.6%

Xuất xứ Việt Nam

Qúy cá nhân hoặc công ty có nhu cầu xin liên hệ: 0937392133 gặp Hằng hoặc email hangtran078@gmail.com

Skype: hangtran087

johnydavid 01-07-2017 07:56 AM

What are you talking about?


All times are GMT -7. The time now is 01:56 AM.


Powered by vBulletin Copyright © 2013 vBulletin Solutions, Inc.