Site Owners Forums - Webmaster Forums

Site Owners Forums - Webmaster Forums (http://siteownersforums.com/index.php)
-   Flash Design (http://siteownersforums.com/forumdisplay.php?f=8)
-   -   Thông tin giá tăng views Clip của Page ngày 19/6/2017 (http://siteownersforums.com/showthread.php?t=195795)

lcuerfgc 06-19-2017 12:26 AM

Thông tin giá tăng views Clip của Page ngày 19/6/2017
 
Chi tiết giá tăng view Clip ở FB ngày hôm nay
Cập nhật giá tăng view video trên Facebook
Giá 15đ/ 1 lượt xem
(Áp dụng từ ngày 16/6/2017)
Tăng được lượt xem của cả video đang Livestream
Khách hàng chỉ cần cung cấp Link video và số lượng views muốn tăng. Mọi việc còn lại bên mình sẽ xử lý nhanh chóng
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ
Mr Khánh: 0934225077 (Facetime/ Zalo/ Viber)
http://xn--v-dga.vn


All times are GMT -7. The time now is 03:34 PM.


Powered by vBulletin Copyright © 2013 vBulletin Solutions, Inc.