Site Owners Forums - Webmaster Forums

Site Owners Forums - Webmaster Forums (http://siteownersforums.com/index.php)
-   Java (http://siteownersforums.com/forumdisplay.php?f=12)
-   -   Cách lấy mạng tổng bong88 và sbobet (http://siteownersforums.com/showthread.php?t=144350)

MSB_GPTT_94 08-15-2014 03:23 AM

Cách lấy mạng tổng bong88 và sbobet
 
Giao mạng tổng bong supper master, master, agent

+ Tài khoản master : đô gốc 1usd = 5000vnd. Tài khoản phải lấy tối thiểu 10.000 usd

+ Tài khoản agent : đô gốc 1usd = 7.000vnđ. Tài khoản gốc lấy tối thiểu 2.000usd

Qúy khách lấy tổng vui lòng liên hệ
Hotline : 0903 481 276

Email : bong88csd1@yahoo.com.vn

Yahoo chat : bong88csd1


All times are GMT -7. The time now is 09:42 PM.


Powered by vBulletin Copyright © 2013 vBulletin Solutions, Inc.