Site Owners Forums - Webmaster Forums

Site Owners Forums - Webmaster Forums (http://siteownersforums.com/index.php)
-   Search Engine Optimization (http://siteownersforums.com/forumdisplay.php?f=16)
-   -   Quán café, nhà hàng phải xin phép FIFA và VTV mới được phát World Cup 2018? (http://siteownersforums.com/showthread.php?t=431027)

nanako207 06-14-2018 01:10 AM

Quán café, nhà hàng phải xin phép FIFA và VTV mới được phát World Cup 2018?
 
Ngày 14-6, ông Nguyễn Hà Nam - trưởng Ban thư ký biên tập Đài truyền hình VN (VTV), cho biết các quán café, nhà hàng, tụ điểm công cộng nếu muốn phát sóng World Cup 2018 phải được sự đồng ý của FIFA.

https://cdn.tuoitre.vn/2018/6/7/phot...1296362177.jpg

Nguồn Tuổi Trẻ Online: https://thethao.tuoitre.vn/quan-cafe...4133745185.htm


All times are GMT -7. The time now is 03:39 PM.


Powered by vBulletin Copyright © 2013 vBulletin Solutions, Inc.