Site Owners Forums - Webmaster Forums

Site Owners Forums - Webmaster Forums (http://siteownersforums.com/index.php)
-   Coldfusion (http://siteownersforums.com/forumdisplay.php?f=28)
-   -   HOT gói VPS mới, cấu hình cao, dùng ổn định , giá phải chăng (http://siteownersforums.com/showthread.php?t=193750)

lcuerfgc 05-18-2017 10:22 AM

HOT gói VPS mới, cấu hình cao, dùng ổn định , giá phải chăng
 
Cung cấp gói VPS mới, cấu hình cao, dùng ổn định , giá phải chăng
THÔNG SỐ CƠ BẢN
2GB RAM
2Ghz 1 Core Clockspeed
10GB HDD
Dùng trong 30 ngày
HĐH windows server 2008
Unlimited Bandwidth
IP USA

Chấp nhận dùng cho các việc sau: download or upload, install any SEO software, bot, or traffic exchanger software like hitleap, otohit, jingling, websyndic. etc...
Giá 150K
Thêm chi tiết liên hệ Mr Khánh : 0934225077
Yahoo/Skype: hanhtrinh24h
https://www.facebook.com/277951355930855


All times are GMT -7. The time now is 06:51 PM.


Powered by vBulletin Copyright © 2013 vBulletin Solutions, Inc.