Site Owners Forums - Webmaster Forums

Site Owners Forums - Webmaster Forums (http://siteownersforums.com/index.php)
-   Flash Design (http://siteownersforums.com/forumdisplay.php?f=8)
-   -   cung cấp DDGS số lượng lớn 0937392133 (http://siteownersforums.com/showthread.php?t=181896)

hangtran021216 12-21-2016 12:47 AM

cung cấp DDGS số lượng lớn 0937392133
 
Chúng tôi chuyên cung cấp DDGS gồm các chỉ tiêu:
ProFat: 36% tối thiểu
Protein: 26% tối thiểu
Tro: 7% tối đa
Độ ẩm: 12.0% tối đa
Chất xơ: 10% tối đa
Vomitoxin: 5ppm Max
Aflatoxin: 20ppb Max
Màu: vàng
Đóng bao: Trọng lượng cả bì tương đương 50 kg/PP. Hàng đóng trong bao không đồng nhất.
Thanh toán: Thanh toán 100% bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Số lượng tối thiểu cho mỗi đơn đặt hàng: 5 tấn.
Khách hàng có nhu cầu, xin vui lòng liên hệ: 0937 392 133(gặp Ms.Hằng)


All times are GMT -7. The time now is 11:16 PM.


Powered by vBulletin Copyright © 2013 vBulletin Solutions, Inc.