Site Owners Forums - Webmaster Forums

Site Owners Forums - Webmaster Forums (http://siteownersforums.com/index.php)
-   Sell Traffic (http://siteownersforums.com/forumdisplay.php?f=35)
-   -   Cho thuê kho tại Quận Bình Tân HCM (http://siteownersforums.com/showthread.php?t=193257)

thanhey143 05-09-2017 07:29 AM

Cho thuê kho tại Quận Bình Tân HCM
 
Diện tích :

- 200 mét vuông giá : 15.000.000 triệu đồng

- 400 mét vuông giá : 30.000.000 triệu đồng

Địa chỉ : 299 đường Bình Thành – Phường Bình Hưng Hoà B – Quận Bình Tân – Tp HCM

Tình trạng : kho mới xây , chưa qua sử dụng

Liên hệ : 0937 – 299-074 gặp anh Tài
http://sv1.upsieutoc.com/2017/05/06/...-nha-xuong.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/05/06/...8110633813.jpg


All times are GMT -7. The time now is 05:14 AM.


Powered by vBulletin Copyright © 2013 vBulletin Solutions, Inc.