View Single Post
Old 12-07-2017, 01:57 AM   #3
letaminh
Registered User
 
Join Date: Dec 2017
Location: hanoi
Posts: 7
Quay phim Full HD
Chỉ cần nhấn nút MOVIE để bắt đầu quay phim Full HD ở định dạng AVCHD. Bạn có thể chọn thiết đặt tốc độ nhanh 60i / 50i* để có kết quả hình ảnh siêu mịn hoặc thiết đặt tốc độ 24p/25p* chậm hơn để tạo kết quả hình ảnh giống như chuẩn điện ảnh truyền thống. Tự động lấy nét nhanh tạo nên những bức ảnh tuyệt đẹp
pxw fs7
letaminh is offline   Reply With Quote