Site Owners Forums - Webmaster Forums

Site Owners Forums - Webmaster Forums (http://siteownersforums.com/index.php)
-   Sell Traffic (http://siteownersforums.com/forumdisplay.php?f=35)
-   -   Quảng Ninh thanh tra 'biệt phủ' trên đất trồng rừng Vân Đồn (http://siteownersforums.com/showthread.php?t=236331)

tamnhu099341 04-26-2018 11:16 PM

Quảng Ninh thanh tra 'biệt phủ' trên đất trồng rừng Vân Đồn
 
UBND tỉnh Quảng Ninh vừa chỉ đạo thanh tra toàn diện dự án trồng rừng, trang trại kết hợp du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tại huyện Vân Đồn, nơi đang được báo chí phản ánh thực chất là "biệt phủ" xây trái phép trên đất trồng rừng.

https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/700/2...4362276756.jpg

Xem chi tiết tại đây: http://bit.ly/2r8RuDt


All times are GMT -7. The time now is 03:38 AM.


Powered by vBulletin Copyright © 2020 vBulletin Solutions, Inc.